Zimna pokrzywka, niedobór odporności i autoimmunizacja związana z delecjami PLCG2 AD 2

Określiliśmy ilościowo zmianę klasy komórek B w hodowanych jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej ex vivo.15 Rekonstrukcja wtórna w komórkach B była mierzona przez sekwencjonowanie transkryptu Ig? Pojedynczych limfocytów B przejściowych CD19 + CD10 + IgMhiCD27- otrzymanych przez sortowanie komórek aktywowane fluorescencyjnie.16 Mierzyliśmy wpływ temperatury na wewnątrzkomórkowe stężenie wapnia w negatywnie wybranych, sortowanych w kolumnie, pozbawionych stymulacji FLUO-4, niestymulowanych limfocytach B od badanych osobników, przy użyciu mikroskopii konfokalnej. Laboratorium komórek ludzkiego mastocytów 2 alergenów (LAD2) transfekowano zmutowanym cDNA PLCG2 połączonym z białkiem o zielonej fluorescencji, a transfekowane komórki badano pod kątem degranulacji za pomocą cytometrii przepływowej. Dodatkowe informacje na temat testów, odczynników i technik statystycznych znajdują się w dodatkowym dodatku. Wyniki
Objawy choroby
Tabela 1. Tabela 1. Podsumowanie klinicznych manifestacji niedoboru przeciwciał związanych z fosfolipazą C?2 i rozregulowaniem odporności u pacjentów. Ryc. 1. Rycina 1. Objawy kliniczne i immunologiczne u pacjentów z niedoborem przeciwciał fosfolipazowych związanych z C?2 i zaburzeniami układu odpornościowego (PLAID). Panel A pokazuje wyniki testu chłodzenia wyparnego u jednego pacjenta. Zimną pokrzywkę prowokowano kroplami etanolu (E) lub wydmuchiwanej w powietrzu wody (A), ale nie kroplami nieroztworzonej wody (W) lub zakrytą wodą (C). W panelu B przedstawiono liczbę leukocytów we krwi dla 18 dorosłych pacjentów z PLAID. Wierzchołki i dna pudełek przedstawiają zakres 2 SD powyżej i poniżej średniej wartości u zdrowych osobników kontrolnych, a linie poziome reprezentują medianę wśród osób z PLAID. NK oznacza naturalnego zabójcę. Panel C pokazuje średnią częstotliwość komórek wydzielających przeciwciała IgA lub IgG, mierzoną za pomocą enzymatycznego testu immunologicznego (ELISPOT) po 4 dniach ekspansji w hodowli. Dane ELISPOT znormalizowano do równej liczby komórek B na podstawie proporcji komórek B w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej na początku hodowli. Paski T wskazują standardowe błędy dla pięciu pacjentów z każdej grupy. W panelu D, wtórna rekombinacja Ig? w przejściowych komórkach B jest pokazana dla 12 zdrowych dawców (HD), 4 osobników z PLAID i 4 osobników z agammaglobulinemią sprzężoną z X (XLA), wskazaną przez częstość użycia regionu J?, jak określono przez analiza pojedynczej komórki Ig? danych od osobników, którzy zostali połączeni zgodnie z diagnozą. Zwiększone wykorzystanie końcowych genów J?4 i J?5, jak widać zarówno w PLAID, jak i XLA, wskazuje na zaburzone zakończenie wtórnej rekombinacji.
Zidentyfikowaliśmy trzy niezależne rodziny o europejskim pochodzeniu z zimną pokrzywką i zmiennymi wadami immunologicznymi (Tabela oraz Tabela S1 w Dodatku Dodatkowym). Zimna pokrzywka rozwinęła się w bardzo młodym wieku i trwała przez całe życie; objawy związane z przeziębieniem w jednej z tych rodzin zostały opisane wcześniej.7 Badane osoby różniły się od pacjentów z typową zimną pokrzywą, ponieważ miały ujemne wyniki w testach skórnych z zanurzeniem w kostkach lodu i zimnej wodzie. Miały jednak pozytywne wyniki w testach skórnych na chłodzenie wyparne (rysunek 1A i rysunek S1 w dodatku uzupełniającym) oraz uogólnioną ekspozycję na zimne powietrze, wyniki zgodne z ich doniesieniami, że objawy często były wywoływane przez zimny wiatr, a nie kontakt z zimne przedmioty.
Spośród 27 badanych osób 26 miało oprócz nieprawidłowej zimnej pokrzywki również nieprawidłowości immunologiczne (Tabela S1 w Dodatku Uzupełniającym). Wykryliśmy niedobór przeciwciał u 75% badanych osób, a 56% zgłosiło nawracającą infekcję w wywiadzie; 3 osobników otrzymywało leczenie dożylną immunoglobuliną w przypadku ciężkiej nawracającej infekcji i hipogammaglobulinemii. Autoprzeciwciała lub choroba autoimmunologiczna występowały u 56% pacjentów. Choroba ziarniniakowa była obserwowana u 7 osób z 2 niepowiązanych rodzin; 3 z tych osób urodziło się ze zmianami skórnymi na palcach, nosie i uszach, które zniknęły w okresie niemowlęcym. Pozostałe 4 osoby cierpiały na przewlekłą ziarniniakową chorobę skóry, a z tych osób zniekształcał granulomaty z zajęciem miękkiego podniebienia i krtani (rysunek S2 w dodatkowym dodatku).
Powszechnie spotykane wyniki badań laboratoryjnych u osób dotkniętych chorobą obejmowały niski poziom IgM i IgA w surowicy, obniżone poziomy krążących limfocytów B CD19 + oraz limfocytów B pamięci klasy B klasy IgA + i IgG + oraz niski poziom naturalnych komórek zabójczych, podczas gdy poziomy IgE były podwyższone w większości przypadków. podmioty (rysunek 1B oraz tabela S1 i rysunek S3 w dodatkowym dodatku). Liczba neutrofili, monocytów, eozynofili i bazofili była prawidłowa, podobnie jak liczba komórek T naiwnych i pamięci (rysunek S3 w dodatku uzupełniającym).
Spośród 21 osób, które były testowane na obecność przeciwciał przeciwjądrowych, 13
[podobne: poradnia psychologiczna, ginekologia estetyczna, kardiolog kielce ]
[więcej w: jak wygląda półpasiec, kalkulator wagi dla mężczyzn, lekarz medycyny pracy warszawa wola ]