Powiekszenie tetnicy plucnej i zaostrzenia POChP

Wells i in. (Wydanie 6 września) donoszą, że gdy średnica tętnicy płucnej (CT), która przeważa, jest znormalizowana do średnicy aorty (stosunek PA: A), stosunek PA: A większy niż znacząco i niezależnie przewiduje ciężki zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). W porównaniu z pacjentami z PA: stosunek lub niższy, pacjenci ze stosunkiem PA: A powyżej mieli średnią średnicę tętnicy płucnej, która była o 20% większa, a średnia średnica aorty była o 6% mniejsza. Ten typ ustaleń jest zgodny z patofizjologicznym powiązaniem między stopniem rozedmy płuc a niedrożnością dróg oddechowych z niedostatecznym wypełnieniem lewej komory.2 Chociaż stosunek PA: A większy niż wiąże się z częstością zaostrzeń POChP, która jest dwa razy większa niż współczynnik związany z PA: stosunek lub niższy (rysunek 2 artykułu), jest to tylko jedna trzecia jako powszechna, co ogranicza czułość tego wskaźnika do mniej niż 50%. Jednym z możliwych wyjaśnień może być maskowanie tętniczego powiększenia tętnicy płucnej przez obecność tętniaka aorty. Czy autorzy mogą komentować częstość występowania tętniaka aorty w badanej populacji i jego możliwy wpływ na wyniki predyktywne stosunku PA: A?
Brian YL Wong, MD
Health Sciences North, Sudbury, ON, Kanada
Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. Read more „Powiekszenie tetnicy plucnej i zaostrzenia POChP”

Szczepionka Meningococcus B podczas epidemii na uniwersytecie

Basta i wsp. (Wydanie z 21 lipca) zmierzone ochronne odpowiedzi przeciwciał w surowicy u studentów poddanych immunizacji szczepionką serologiczną grupy B meningokokowej (4CMenB) w odpowiedzi na wybuch choroby. Chociaż szczepionka wywołała ochronę in vitro przed dwoma szczepami referencyjnymi, jedna trzecia studentów nie otrzymała odpowiedzi z ochronnymi mianami surowicy przeciwko szczepowi wirusa. Wynik ten był nieoczekiwany na podstawie wyników testu z Meningococcal Antigen Typing System2, który przewidywał podatność szczepu wirusa na przeciwciała wywołane przez 4CMenB. Moi koledzy i ja wcześniej badaliśmy szczep odpowiedzialny za wybuch 3. Pomimo wysokiej ekspresji dwóch antygenów szczepionkowych, białka wiążącego czynnik H (fHbp) i antygenu wiążącego heparynę neisserial, szczep był stosunkowo odporny na przeciwciała wzbudzane u myszy, naczelne inne niż ludzie. Read more „Szczepionka Meningococcus B podczas epidemii na uniwersytecie”

Mutacje genów naprawy DNA w przerzutowym raku prostaty

Badanie Pritcharda i wsp. (Wydanie 4 sierpnia) ma poważne implikacje dla nauki translacyjnej i zapewnia wsparcie dla genotypowych testów germinalnych w celu określenia ryzyka agresywnego raka prostaty. W naszej analizie sekwencjonowania obejmującej dużą populację mężczyzn, którzy zmarli na raka prostaty (dane niepublikowane), zaobserwowaliśmy podobne odkrycia dotyczące mutacji w linii płciowej, z jednym interesującym wyjątkiem: CHEK2. Pritchard i in. stwierdzili, że mutacje genów CHEK2 (głównie mutacje założycielskie) 2,3 były istotnie częstsze u mężczyzn w ich badaniu z przerzutowym rakiem gruczołu krokowego niż u mężczyzn z miejscowym rakiem prostaty w kohorcie Atlasu z genomem nowotworowym (tabela 2 artykułu). Chociaż to odkrycie jest intrygujące, może być pod wpływem różnicy w składzie genetycznym grup porównawczych (tj. Read more „Mutacje genów naprawy DNA w przerzutowym raku prostaty”

Pojawienie sie odradzajacego sie odmiany Artemisinin Plasmodium falciparum w Afryce

Plasmodium falciparum rozwinęło odporność na artemisininę w wielu krajach w Azji Południowo-Wschodniej.1,2 Terapia skojarzona artemizyna jest lekiem pierwszego rzutu w leczeniu malarii w większości krajów, w których choroba jest endemiczna, a jej skuteczność jest szczególnie ważna w Afryce, gdzie najbardziej rozpowszechniona jest malaria. [3] Zgłaszamy tutaj oporny na artemisyninę szczep P. falciparum, który zakontraktowano w Afryce. W dniu 28 stycznia 2013 r. Malaria falciparum została zdiagnozowana u 43-letniego mężczyzny (określanego tutaj jako CWX) w szpitalu w prowincji Jiangsu w Chinach. Pacjent powrócił do Chin 3 grudnia 2012 r., Po 20 miesiącach pracy w Gwinei Równikowej, gdzie był leczony z powodu malarii sześć razy. Read more „Pojawienie sie odradzajacego sie odmiany Artemisinin Plasmodium falciparum w Afryce”

Zimna pokrzywka, niedobór odporności i autoimmunizacja związana z delecjami PLCG2 AD 4

Wpływ związanych z PLAID delecji PLCG2, w tym zwiększonej aktywności fosfolipazy, zmarłej aktywacji komórkowej w temperaturach fizjologicznych i zwiększonej aktywacji komórkowej w temperaturach sub-fizjologicznych. Panel A pokazuje aktywność enzymatyczną mutantów fosfolipazy C?2 (PLC?2). Komórki COS-7 transfekowano DNA kodującym PLCG2 typu dzikiego lub PLCG2 z delecjami C-końcowej domeny 2 homologii Src (cSH2), eksonem 19 (?19) i eksonami 20 do 22 (?20-22) (po lewej stronie). ). Aktywność PLC?2 badano przez kwantyfikację fosforanów [3H] inozytolu generowanych przez odpowiednie enzymy (po prawej). Aktywność podstawową oznaczono ilościowo w komórkach COS-7 transfekowanych samym PLCG2, podczas gdy stan aktywowany przez Rac obejmował kotransfekcję konstruktem ekspresyjnym V2 Rac2. Read more „Zimna pokrzywka, niedobór odporności i autoimmunizacja związana z delecjami PLCG2 AD 4”

Nawracające somatyczne mutacje DICER1 w nienabłonkowych rakach jajnika

width=768Mutacje skracania linii germinalnej w DICER1, endorybonukleaza z rodziny RNase III, która jest niezbędna do przetwarzania mikroRNA, obserwowano w rodzinach z zespołem guza i dysplazji rodzinnej błony śluzowej płuc. Nośniki mutacyjne są narażone na ryzyko nienabłonkowych nowotworów jajnika, w szczególności guzów płciowych z podścieliska. Metody
Sekwencjonowaliśmy całe transkryptomy lub egzomy 14 nienabłonkowych guzów jajnika i zanotowaliśmy blisko zgrupowane mutacje w regionie DICER1 kodującym domenę RNase IIIb DICER1 w czterech próbkach. Następnie zsekwencjonowaliśmy ten region DICER1 w dodatkowych guzach jajnika i niektórych innych nowotworach i zbadaliśmy wpływ mutacji na aktywność enzymatyczną DICER1 przy użyciu testów cięcia RNA in vitro.
Wyniki
Mutacje DICER1 w domenie RNazy IIIb znaleziono w 30 ze 102 nienabłonkowych guzów jajnika (29%), głównie w guzach komórek Sertoli-Leydig (26 z 43 lub 60%), w tym w 4 nowotworach z dodatkowymi mutacjami DICER1 linii zarodkowej. Mutacje te były ograniczone do kodonów kodujących miejsca wiążące metal w centrach katalitycznych RNase IIIb, które są krytyczne dla interakcji i cięcia mikroRNA i były somatyczne we wszystkich 16 próbkach, w których DNA linii płciowej było dostępne do testowania. Read more „Nawracające somatyczne mutacje DICER1 w nienabłonkowych rakach jajnika”

Nawracające somatyczne mutacje DICER1 w nienabłonkowych rakach jajnika AD 3

Wśród tych mutacji najbardziej rozpowszechnione były 17 mutacji wpływających na D1709. Potwierdziliśmy, że mutacje były somatyczne w 16 przypadkach, dla których mieliśmy odpowiadające DNA linii płciowej. Próbowaliśmy ocenić wszystkie obszary gorących punktów, przeprowadzając sekwencjonowanie Sangena dwóch niezależnych amplikonów obejmujących reszty wiążące metale (szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Metody w dodatkowym dodatku). Jednak z powodu słabego zachowania DNA w utrwalonym w formalinie materiale zatopionym w parafinie, w niektórych przypadkach mogliśmy sekwencjonować tylko jeden amplikon (4 próbki pozytywne dla mutacji i 18 próbek ujemnych dla mutacji) (Tabela 3 w Dodatku Uzupełniającym). W przypadkach, w których oba regiony amplikonu zostały pomyślnie zsekwencjonowane, mutacje wpływające na jedną resztę wiążącą metal RNase IIIb wzajemnie się wykluczały z mutacjami wpływającymi na dowolną inną resztę wiążącą metal IIIb (P <0,01 według dokładnych testów Fischera) (Fig. 4 w Dodatku Dodatek). Read more „Nawracające somatyczne mutacje DICER1 w nienabłonkowych rakach jajnika AD 3”

Ginekomastia przed pokwitaniem związana z olejkami z lawendy i drzewa herbacianego

Badanie Henley i wsp. (1 lutego) budzi wiele pytań. Nie podano nazw produktów. Czy autorzy skontaktowali się z producentami, aby zgłosić zastrzeżenia lub zapytać o składniki. Zmienność, zafałszowanie i zanieczyszczenie produktów ziołowych zostały szeroko opisane, 2,3, a także rozbieżności między etykietami i treścią. Read more „Ginekomastia przed pokwitaniem związana z olejkami z lawendy i drzewa herbacianego”

ERCC1 i niedrobnokomórkowy rak płuc

Zheng i in. (Wydanie 22 lutego) konkludują, że wycięcie naprawy białka grupy (ERCC1) z wycięciem naprawy jest wyznacznikiem przeżycia po chirurgicznym leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca we wczesnym stadium. Białko ERCC1 łączy się z białkiem F (XPF) Xeroderma pigmentosum, tworząc nukleazę, która działa w naprawie DNA.2 Zaproponowano poziom białka ERCC1 jako przydatnego prognostyka odpowiedzi na chemioterapię opartą na cisplatynie i wynik kliniczny, 3 na podstawie immunohistochemicznego barwienia guzów przy użyciu przeciwciała monoklonalnego 8F1. Zgodnie z naszą wiedzą nie odnotowano jednak żadnych kontrolowanych eksperymentów wykazujących swoistość tego przeciwciała.
Figura 1. Read more „ERCC1 i niedrobnokomórkowy rak płuc”

Eprodyzować w leczeniu chorób nerek w amyloidozie AA cd

W trakcie badania dawki uległy zmniejszeniu w przypadku zmniejszenia klirensu kreatyniny. Leczenie podstawowej choroby zapalnej zostało określone przez lekarza pacjenta. U pacjentów leczonych inhibitorami konwertazy angiotensyny, czynnikami cytotoksycznymi, antagonistami czynnika martwicy nowotworów (TNF) lub kolchicyną, trwałość dawki była wymagana przez 3 miesiące przed przyjęciem do badania. Pacjentów poddano randomizacji, a badany lek zainicjowano podczas wizyty podstawowej w ciągu miesiąca po ocenie przesiewowej. Wizyty kontrolne miały miejsce po 1, 4, 8, 12, 16, 20 i 24 miesiącach po randomizacji, a pacjenci skontaktowali się telefonicznie po 2, 6, 10, 14, 18 i 22 miesiącach po randomizacji. Read more „Eprodyzować w leczeniu chorób nerek w amyloidozie AA cd”