Objawy kliniczne i predyktory postępów choroby u osób zażywających narkotyki z zakażeniem ludzkim wirusem niedoboru odporności ad 6

Najbardziej charakterystyczne było stwierdzenie poważnych infekcji bakteryjnych – bakteryjnego zapalenia płuc, posocznicy i gruźlicy – które były ważne zarówno jako predyktory progresji do AIDS, jak i jako źródło zachorowalności i umieralności związanej z HIV przed AIDS. Nasze badanie pokazuje ponadto, że u osób zażywających narkotyki, podobnie jak w innych populacjach, 25, 44, 45, stosowanie zydowudyny jest związane z opóźnionym postępem choroby i przedłużonym przeżyciem bez AIDS. Wzrost zachorowalności, umieralności lub obojga, które są związane z infekcjami bakteryjnymi związanymi z HIV lub gruźlicą, odnotowano wśród osób zażywających narkotyki w Stanach Zjednoczonych i kilku krajach europejskich. 18, 19, 33 34 35, 46 47 48 49 W tym badaniu odsetek poważnych zakażeń bakteryjnych u pacjentów zakażonych HIV był około 40 procent wyższy niż częstość występowania AIDS, z około jedną śmiercią z infekcji bakteryjnych na każde trzy zgony z powodu AIDS. W związku z tym, że częstość występowania samych AIDS zasadniczo nie docenia obciążenia chorobami w tej populacji. Wysoki wskaźnik poważnych zakażeń bakteryjnych wśród osób zażywających iniekcje zakażonych HIV znacznie przewyższa częstość występowania takich zakażeń wśród osób zażywających narkotyki i jest wyższy niż obserwowany w innych grupach zakażonych HIV.20, 33 34 35, 47 W poprzednim badaniu w naszej kohorcie zjawisko to było statystycznie niezależne od wstrzyknięcia leku i spożywania alkoholu lub tytoniu33. Ponieważ uwzględniliśmy jedynie infekcje bakteryjne występujące przed rozwojem AIDS, nasze badanie zapewnia minimalny szacunek ich wpływu na tę populację. Infekcje bakteryjne występujące po rozpoznaniu AIDS pozostają dodatkowym ważnym źródłem zachorowalności i umieralności wśród osób zażywających narkotyki i mogą rosnąć wraz ze spadkiem liczby CD4 +.
U pacjentów zakażonych wirusem HIV, pyogenne infekcje bakteryjne zakapsułkowanymi organizmami zostały przypisane niekorzystnemu wpływowi zakażenia HIV na odporność humoralną i funkcję komórek B, jak również wpływowi na limfocyty T.33, 50 51 52 53 Nasza analiza CD4 + Zliczenia dokonane w pobliżu czasu diagnozy wskazują, że takie infekcje bakteryjne, choć przyspieszane przy CD4 + poniżej 200 na milimetr sześcienny, zaczynają zwiększać częstotliwość w zakresie komórek CD4 + (mediana, 314 na milimetr sześcienny) pośrednich między poziomami obserwowanymi u pacjentów z AIDS i tymi, u których występują objawy bezobjawowe. Większość przypadków bakteryjnego zapalenia płuc była spowodowana przez S. pneumoniae i H. influenzae; sugeruje to potencjalne znaczenie zarówno pneumokokowych szczepionek polisacharydowych54, jak i H. influenzae typu b dla osób zażywających narkotyki zakażonych wirusem HIV, 55 chociaż obecne wytyczne bardziej jednoznacznie wskazują na stosowanie tej drugiej szczepionki54. Konieczne są dalsze badania w celu ustalenia, czy profilaktyczne schematy antybiotyków – w tym być może trimetoprim-sulfametoksazol, który wielu pacjentów otrzymuje jako profilaktykę zapalenia płuc P. carinii – może również zmniejszyć ryzyko poważnych infekcji bakteryjnych u osób zażywających narkotyki zakażonych HIV.
Innym szacunkiem, w którym nasza populacja różniła się od innych grup, szczególnie homoseksualnych mężczyzn, była dystrybucja chorób określających AIDS. Trzydzieści jeden z 55 osób z AIDS (56 procent) nie spełniało ścisłych kryteriów diagnostycznych dla definicji przypadku AIDS stosowanej przez CDCP przed 1987 rokiem, w tym 8 z gruźlicą pozapłucną
[hasła pokrewne: drenaż limfatyczny poznań, liraglutyd, kalkulator wagi dla mężczyzn ]