Mutacja somatyczna w IgM MGUS

Treon i in. (Wydanie 30 sierpnia) donoszą, że MYD88 L265P jest często powracającą mutacją u pacjentów z makroglobulinemią Waldenströma, chłoniakiem limfoplazmatycznym z wydzielaniem IgM (LPL). Rzeczywiście, 49 z 54 pacjentów (91%) z makroglobulinemią Waldenströma i 3 z 3 pacjentów (100%) z LPL wydzielającym non-IgM miało ekspresję MYD88 L265P na podstawie sekwencjonowania całego genomu, co potwierdzono w sekwencjonowaniu Sangera. W przeciwieństwie do tego, MYD88 L265P był nieobecny u 10 pacjentów ze szpiczakiem mnogim (w tym 2 ze szpiczakiem mnogim IgM) i był wyrażany tylko u 3 z 46 pacjentów (7%) z chłoniakiem strefy brzegowej, z dwóch podmiotów w diagnostyce różnicowej makroglobulinemii Waldenströma .2
Długoterminowa obserwacja pacjentów z gammapatią monoklonalną o nieokreślonym znaczeniu (MGUS) klasy IgM wiąże się z podwyższonym ryzykiem makroglobulinemii Waldenströma.3 Ponadto IgM MGUS wiąże się z nadmiernym ryzykiem wystąpienia innych chłoniaków nieziarniczych, przewlekłej białaczki limfatycznej i pierwotna amyloidoza. 3.4 Obecna definicja IgM MGUS nie rozróżnia pacjentów na podstawie typów komórek klonalnych w szpiku kostnym.2
Treon i in. stwierdzono, że tylko 2 z 21 pacjentów z IgM MGUS (10%) miało ekspresję MYD88 L265P w sekwencjonowaniu Sanger; Makroglobulinemia Waldenströma została następnie zdiagnozowana u z tych pacjentów. W związku z tym autorzy spekulowali, że nabycie MYD88 L265P może reprezentować zdarzenie transformacyjne, które ułatwia progresję IgM MGUS do makroglobulinemii Waldenströma.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka dziewięciu pacjentów z IgM MGUS. Aby rozwinąć ten temat, wykorzystaliśmy sekwencjonowanie Sangera do oceny statusu ekspresji MYD88 L265P u pacjentów z IgM MGUS, jak opisano wcześniej5. Odkryliśmy ekspresję MYD88 L265P u pięciu z dziewięciu pacjentów (56%). Aby lepiej scharakteryzować cechy biologiczne i kliniczn e, przeprowadziliśmy szeroko zakrojone badania, w tym analizy immunohistochemiczne, cytometrię przepływową, analizę molekularną (przegrupowanie immunoglobulin), obrazowanie oraz badania laboratoryjne i kliniczne. Pacjenci od do 5 byli dodatni pod względem ekspresji MYD88 L265P (Tabela 1). Wszyscy ci pacjenci mieli klonalne komórki plazmatyczne i klonalne limfocyty w szpiku kostnym (nowotwór limfoplazmatyczny prekursorowy). Przeciwnie, pacjenci od 6 do 9 byli ujemni w stosunku do ekspresji MYD88 L265P. Pacjenci 6 i 7 mieli klonalne komórki plazmatyczne w szpiku kostnym (nowotwór prekursorowy komórek plazmatycznych), podczas gdy Pacjenci 8 i 9 mieli limfocyty klonalne w szpiku kostnym (nowotwór prekursorowy limfoidalny). Pacjent 8 miał limfocyty CD5 +, zgodne z przewlekłą chorobą prekursorową białaczki limfocytowej (monocytowa limfocytoza B); Pacjent 9 był ujemny dla CD5.
Ponieważ wszyscy nasi pacjenci ze skokiem IgM i ekspresją L265P MYD88 w komórkach no wotworowych mieli zarówno klonalne limfocyty B, jak i komórki plazmatyczne w szpiku kostnym, proponujemy, że te przypadki stanowią raczej prekursor makroglobulinemii Waldenströma niż transformację z IgM MGUS do makroglobulinemii Waldenströma.
Med. Ola Landgren, Ph.D.
Louis Staudt, MD, Ph.D.
National Cancer Institute, Bethesda, MD
Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem.
5 Referencje1. Treon SP, Xu L, Yang G, i in. MYD88 L265P mutacja somatyczna w makroglobulinemii Waldenströma. N Engl J Med 2012; 367: 826-833
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
2. Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, i wsp., Wyd. Światowa Organizacja Zdrowia klasyfikacja nowotworów tkanek krwiotwórczych i limfoidalnych. 4 ed. Lyon, Francja: IARC Press, 2008.

3. Kyle RA, Therneau TM, Rajkumar SV, i in. Długoterminowa obserwacja monoklonalnej gammapatii IgM o nieokreślonym znaczeniu. Blood 20 03; 102: 3759-3764
Crossref Web of Science Medline
4. Tsai HT, Caporaso NE, Kyle RA i in. Dowody na nieprawidłowości w immunoglobulinie w surowicy do 9,8 roku przed rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfocytowej: badanie prospektywne. Blood 2009; 114: 4928-4932
Crossref Web of Science Medline
5. Ngo VN, Young RM, Schmitz R, i in. Onkogenicznie aktywne mutacje MYD88 w ludzkim chłoniaku. Nature 2011; 470: 115-119
Crossref Web of Science Medline
Odpowiedź
Autorzy odpowiadają: W odpowiedzi na uwagi Landgrena i Staudta: w naszym badaniu wykorzystaliśmy kryteria konsensusowe z II Międzynarodowych Warsztatów dotyczących makroglobulinemii Waldenströma do identyfikacji pacjentów z makroglobulinemią Waldenströma i IgM MGUS.1. Na podstawie tych kryteriów 49 54 pacjentów z makroglobulinemią Waldenströma (91%) i 2 z 21 pacjentów z IgM MGUS (10%) miało ekspresję MYD88 L265P w sekwencjonowaniu Sanger. W serii Landgrena i Staud ta pacjenci z IgM MGUS mieli histologiczne objawy infiltracji szpiku kostnego, a 5 z 9 (56%) miało ekspresję MYD88 L265P na sekwencjonowanie Sanger Według kr [podobne: dermatologa, nefrolog, dobry kardiolog ]

[więcej w: jak wygląda półpasiec, kalkulator wagi dla mężczyzn, lekarz medycyny pracy warszawa wola ]