Historia naturalna i wyniki w układowej Amyloidozie AA

Osadzanie się włókienek amyloidu pochodzących z krążącego substratu amyloidu A surowicy w surowicy krwi (SAA) powoduje układową amyloidozę AA, poważne powikłanie wielu przewlekłych zaburzeń zapalnych. Niewiele wiadomo na temat naturalnego przebiegu amyloidozy AA lub jej reakcji na leczenie. Metody
Ocenialiśmy cechy kliniczne, funkcje narządów i przeżycie wśród 374 pacjentów z amyloidozą AA, których obserwowano przez medianę 86 miesięcy. Stężenie SAA mierzono seryjnie, a obciążenie amyloidem oceniano za pomocą scyntygrafii komponentowego amyloidu P w surowicy całego ciała. Terapię dla chorób zapalnych podano, aby zahamować wytwarzanie SAA.
Wyniki
Mediana przeżycia po rozpoznaniu wynosiła 133 miesiące; dysfunkcja nerek była dominującą manifestacją choroby. Śmiertelność, obciążenie amyloidem i rokowanie nerkowe wszystkie znacząco korelowały ze stężeniem SAA podczas obserwacji. Ryzyko zgonu było 17,7 razy większe u pacjentów ze stężeniem SAA w najwyższej ósmej lub oktylowej (.155 mg na litr), tak jak u osób o stężeniu w najniższym ósemkowym (<4 mg na litr); a ryzyko śmierci było czterokrotnie wyższe w następnym do ósmym (4 do 9 mg na litr). Mediana stężenia SAA podczas obserwacji wynosiła 6 mg na litr u pacjentów, u których poprawiła się czynność nerek i 28 mg na litr u pacjentów, u których nastąpiło pogorszenie (P <0,001). Osady amyloidu uległy regresji u 60% pacjentów, którzy mieli średnie stężenie SAA mniejsze niż 10 mg na litr, a przeżywalność wśród tych pacjentów przewyższała przeżycie wśród osób, u których złogi amyloidowe nie uległy regresji (P = 0,04).
Wnioski
Skutki zaburzeń czynności nerek dominują w przebiegu amyloidozy AA, co jest związane ze stosunkowo korzystnym wynikiem u pacjentów ze stężeniami SAA, które pozostają w zakresie niskiej normy (<4 mg na litr).
Wprowadzenie
Reaktywna układowa amyloidoza AA może komplikować przewlekłe zaburzenia zapalne, które są związane z utrzymującą się ostrą fazą odpowiedzi. Włókna amyloidowe AA pochodzą z białek amyloidu A surowicy wchodzącej w reakcję ostrej fazy (SAA) poprzez proces rozszczepiania, nieprawidłowego fałdowania i agregacji w wysoce uporządkowaną nieprawidłową konformację .-arkusza.1. Włókienka amyloidowe wiążą się z innymi ugrupowaniami, w tym z glikozoaminoglikanami i składnik amyloidu surowicy P (SAP), tworzący złogi, które zaburzają strukturę i funkcję tkanek i narządów.2 SAA jest składnikiem apolipoproteiny lipoproteiny o dużej gęstości, która jest syntetyzowana przez hepatocyty w ramach regulacji transkrypcji cytokin prozapalnych .4 Mediana stężenia w osoczu SAA u zdrowych osób wynosi 3 mg na litr, ale stężenie może wzrosnąć do ponad 2000 mg na litr podczas reakcji ostrej fazy. 5 Nadmierne wytwarzanie SAA jest warunkiem wstępnym dla rozwoju amyloidozy AA, chociaż z powodów, które są nie wiadomo, amyloidoza występuje tylko u niewielkiego odsetka pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami zapalnymi.6,7
Odnotowano kilka systematycznych badań klinicznych nad amyloidozą AA, a najnowsze dane dotyczące jej cech klinicznych, historii naturalnej i odległych wyników są skąpe
[więcej w: jąkanie toniczne, laserowe usuwanie blizn warszawa, lekarz medycyny pracy warszawa wola ]