Genetyczny wpływ na palenie – badanie bliźniąt płci męskiej

Z rosnącym uznaniem, że nikotyna jest uzależniającym lekiem i że leczenie uzależnienia od nikotyny wymaga znajomości indywidualnej podatności na zażywanie narkotyków, jest oczywiste, że należy zbadać wpływ genotypu na różne aspekty zachowań związanych z paleniem2. że istnieją istotne genetycznie determinowane różnice w podatności ludzi na nikotynę, potwierdzają badania1, 3, 4 wykazujące wyraźne różnice między szczepami myszy w fizjologicznym i behawioralnym wpływie nikotyny, w rozwoju tolerancji na te efekty, a także w dystrybucji regionalnej wiązania bifarotoksyny znakowanej 125I z receptorami nikotynowymi. 5, 6 Bliźniacze, rodzinne i badania adopcyjne wykazały spójny stopień dziedziczności palenia papierosów (tj. proporcję zmienności fenotypowej przypisywanej zmienności genetycznej), ze średnią odziedziczalnością palenia 0,53 (zakres, 0,28 do 0,84) .7 8 9 10 W przeszłości szacowano podatność na palenie wśród dużych kohort bliźniąt, takich jak szwedzkie i fińskie rejestry bliźniacze, 11 12 13 z danymi przekrojowymi. Podobna analiza została niedawno przeprowadzona w rejestrze ludnościowym w Stanach Zjednoczonych10; w tym badaniu nie poruszono jednak kwestii wpływu genetycznego na intensywność palenia lub zdolność do rzucenia palenia.
Aby przedstawić szacunki dotyczące wpływu genetycznego na te aspekty zachowań związanych z paleniem, zbadaliśmy reprezentatywną w skali kraju grupę bliźniaków płci męskiej, weteranów II Wojny Światowej, którzy przeszli od wstępnego badania w latach 1967-1969 do najnowszej oceny w latach 1983-1985. dla których dostępne były szczegółowe historie palenia. Te podłużne dane dotyczące zachowań związanych z paleniem uzyskane w ciągu 16 lat stanowiły wyjątkową okazję do zbadania roli genotypu w indywidualnych zmianach w zachowaniach związanych z paleniem w późnej dorosłości.
Metody
Osoby badane
Dane analizowane w tym badaniu pochodziły z dwóch badań epidemiologicznych przeprowadzonych wśród osób wymienionych w Krajowym Rejestrze Państwowej Narodowej Akademii Nauk. Metody użyte do skonstruowania tego bliźniaczego panelu zostały opisane gdzie indziej.14 Krótko mówiąc, wiele narodzin białych mężczyzn w kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych w latach 1917-1927 zidentyfikowano poprzez poszukiwanie świadectw urodzenia. Około 93 procent wszystkich porodów szacowanych na podstawie statystyk krajowych miało miejsce w tamtych latach.15 Wśród nich było 15 924 pary, w których obydwa bliźniaki posiadały zapisy w głównej skoroszycie Departamentu Spraw Weteranów, wskazując, że obydwaj służyli siły zbrojne. Zapisy te zawierały informacje na temat badania fizykalnego w trakcie indukcji, przyjęć do szpitala i wizyt ambulatoryjnych podczas służby wojskowej oraz adresów domowych bliźniąt. Wszyscy członkowie Rejestru zostali poddani kontroli pod kątem wejścia do sił zbrojnych podczas II wojny światowej. Nie uwzględniono par, w których jeden lub obaj członkowie mieli choroby wieku dziecięcego, takie jak cukrzyca lub nadciśnienie samoistne, które uczyniłyby je niezdolnymi do służby wojskowej.
Wstępny kwestionariusz wysłano do 27 502 mężczyzn w 1965 i 1966 roku, a 20 946 (76 procent) odpowiedziało
[patrz też: ośrodek psychoterapii warszawa, masło kakaowe nierafinowane, clemastinum hasco ]