Eprodyzować w leczeniu chorób nerek w amyloidozie AA

Skrobiawica amyloidu A (AA) jest powikłaniem przewlekłych stanów zapalnych, które rozwijają się, gdy proteolityczne fragmenty surowiczego białka amyloidu A (SAA) są osadzane w tkankach jako włókienka amyloidu. Osadzenie amyloidu w nerce powoduje postępujące pogorszenie czynności nerek. Eprodisat należy do nowej klasy związków zaprojektowanych do zakłócania interakcji między białkami amyloidogennymi i glikozoaminoglikanami, a przez to hamuje polimeryzację włókienek amyloidowych i odkładanie włókienek w tkankach. Metody
Przeprowadziliśmy wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo badanie w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa eprodiatów u pacjentów z amyloidozą AA i zajęciem nerek. Losowo przydzielono 183 pacjentów z 27 ośrodków, aby otrzymać eprodizat lub placebo przez 24 miesiące. Głównym złożonym punktem końcowym była ocena czynności nerek lub zgonu. Chorobę sklasyfikowano jako pogorszoną, jeśli wystąpił którykolwiek z następujących objawów: podwojenie poziomu kreatyniny w surowicy, zmniejszenie klirensu kreatyniny o 50% lub więcej, progresja do schyłkowej niewydolności nerek lub zgon.
Wyniki
Po 24 miesiącach choroba uległa pogorszeniu u 24 z 89 pacjentów, którzy otrzymali eprodizat (27%) i 38 z 94 pacjentów otrzymujących placebo (40%, p = 0,06); współczynnik ryzyka dla pogorszenia choroby z eprodizatem wynosił 0,58 (95% przedział ufności, 0,37 do 0,93, P = 0,02). Średnie tempo spadku klirensu kreatyniny wyniosło odpowiednio 10,9 i 15,6 ml na minutę na 1,73 m2 powierzchni ciała w grupach odpowiednio epoksydacyjnych i placebo (P = 0,02). Lek nie wywierał znaczącego wpływu na progresję do schyłkowej niewydolności nerek (współczynnik ryzyka 0,54; P = 0,20) lub ryzyko zgonu (współczynnik ryzyka 0,95; P = 0,94). Częstość występowania zdarzeń niepożądanych była podobna w obu grupach.
Wnioski
Eprodisate spowalnia spadek czynności nerek w amyloidozie AA. (Numer ClinicalTrials.gov, NCT00035334.)
Wprowadzenie
Skrobiawice stanowią grupę chorób, w których białka są gromadzone pozakomórkowo w tkankach jako nierozpuszczalne włókienka, powodując postępującą dysfunkcję narządów i śmierć.1 Skrobiawica amyloidowa A (AA), określana również jako amyloidoza wtórna, jest rzadkim, ale poważnym powikłaniem przewlekłego choroby zapalne i przewlekłe infekcje. Białko amyloidogenne w amyloidozie AA jest proteolitycznym fragmentem surowiczego białka amyloidu A (SAA), reagentem ostrej fazy wytwarzanym przez wątrobę. Nerka jest narządem najczęściej dotkniętym amyloidozą AA.2. Ciągłe odkładanie się amyloidu w nerkach powoduje białkomocz i postępującą utratę czynności nerek. Przewód pokarmowy, wątroba, autonomiczny układ nerwowy i, rzadziej, serce, to inne miejsca odkładania amyloidu AA.
Zabiegi ograniczające produkcję białka amyloidogennego mogą poprawić funkcje i przeżycie narządów w amyloidozie związanej z łańcuchem lekkim (AL) i dziedzicznej amyloidozie związanej z transtyretyną (ATTR). 3-8 W przypadku amyloidozy AA, produkcja SAA może czasami być zmniejszona przez leczenie podstawowego stanu zapalnego.9 U wielu pacjentów wytwarzanie SAA nie może być jednak wystarczająco tłumione, a tworzenie włókienek amyloidu AA i ich odkładanie się w tkankach utrzymuje się.
[hasła pokrewne: tarczyca u mężczyzn objawy, półpasiec objawy zdjęcia, kalkulator wagi dla mężczyzn ]